Veľký Rozsutec je v zime nádherný. Pohľad zo sedla Medziholie.